Fisioteràpia

Sample title

La fisioteràpia és el mètode curatiu de malalties o deficiències físiques mitjançant un conjunt de tècniques mecàniques i manuals, amb l'objectiu de tractar o de rehabilitar una disfunció física del pacient. Les tècniques mecàniques aplicades en la nostra consulta poden ser la termoteràpia, electroteràpia, crioteràpia, magnetoteràpia, ultrasonoteràpia, hipertèrmia, laserteràpia, mecanoteràpia o presoteràpia. 

Així mateix, les tècniques manuals que solem realitzar es basen en la Osteopatia, el massatge terapèutic, estiramients musculars analítics, fibròlisis diacutània, embenats funcionals, embenats neuromusculars o Kinesio-Taping, kinesioterapia i exercicis terapèutics. 

El fisioterapeuta realitza una valoració prèvia i personalitzada del pacient amb l'objectiu d'emetre un diagnòstic fisioterapèutic, en funció del qual es plantejarà un objectiu terapèutic utilitzant per a això les tècniques prèvies descrites. El camp d'intervenció principal del fisioterapeuta és l'aparell locomotor, si bé existeixen diversos camps on és possible la seva actuació.
El Centre de Fisioteràpia Fisba engloba actuacions sobre les diverses especialitats com a Traumatologia, Reumatologia, Fisioteràpia Esportiva i Geriatria