Fisioteràpia Esportiva

Sample title

El creixent auge, popularització i desenvolupament de l'esport tant aficionat com a professional en les societats actuals deriva en la necessitat i la demanda d'un professional sanitari especialista capacitat per donar respostes de demostrada eficàcia als problemes i lesions que aquesta pràctica implica. Tan important és el tractament de lesions com la prevenció de les mateixes, per la qual cosa resulta imprescindible una preparació adequada per a l'exercici així com una bona higiene esportiva. 

Les lesions esportives més comunes que tractem són: 
- Lesions musculars tals com a distensions, elongacions, 
  contractures, ruptures musculars…. 
- Lesions tendinoses a nivell del tendó rotulià, supraespinòs, 
  Aquil·les, epicondilitis, cinta ileotibial pròpia dels corredors….. 
- Fascitis plantars 
- Periostitis 
- Condropatia rotuliana 
- Esquinços de turmell i genoll