Geriatria

La fisioteràpia en geriatria o fisioteràpia geriàtrica és el conjunt de tècniques de fisioteràpia encaminades a prevenir i tractar lesions o patologies pròpies de l'envelliment. El tractament de fisioteràpia ajuda a reduir el dolor, restaurar la mobilitat, millorar l'equilibri i la confiança i autonomia de l'ancià. Els canvis físics relacionats amb l'edat, poden conduir a una limitació per realitzar les activitats de la vida diària. El fisioterapeuta pot ser una font d'informació per comprendre els canvis produïts per l'envelliment i ajudar a recuperar les capacitats perdudes, o per desenvolupar altres noves. 
Els objectius principals de la fisioteràpia en geriatria són: 
• Reduir el dolor 
• Millorar la sensibilitat i la propiocepció de les articulacions 
• Millorar l'estat físic general a través de programes d'exercici (psicomotricitat) 
• Evitar caigudes 
• Reeducació de la marxa 
• Augmentar, recuperar o mantenir el rang de moviment, la força muscular, flexibilitat, coordinació, equilibri i resistència.

Existeixen diverses patologies que poden ser tractades de forma efectiva amb fisioteràpia com la atrosi, artritis, malaltia de Parkinson, fractures de maluc, malalties vasculars…..